مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد باقر
نام خانوادگی:خراسانی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم سیاسی

زندگی نامه

در سال 1353 در شهرستان دامغان در خانواده‌ای مذهبی و زحمتکش به دنیا آمدم. پدرم از فعالان قبل از انقلاب که بعد از انقلاب هم در  فعالیتهای جمعی حضوری فعال داشت. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در دامغان گذراندم که البته غالباً در مقاطع تحصیلی از شاگردان ممتاز محسوب می‌شدم. سال 67 وارد حوزه علمیه که 6 سال در حوزه علمیه دامغان مشغول به تحصیل بودم و از سال 1373 وارد حوزه علمیه قم شدم. که پایه‌های تحصیلی به اتمام رسید و بیش از دوازده سال در درس خارج حضرات آقایان مکارم شیرازى، فاضل لنکرانی (ره)، نوری همدانى، سبحانی، لاریجانی و هاشمی شاهرودی حاضر و استفاده بردم. سال 79 در رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) مشغول به تحصیل شدم که از همان ابتداء انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه را به اتفاق جمعی از دوستان راه‌اندازی نمودیم. که بعد از مدتی با فعال شدن سایر انجمنهای علمی به عنوان دبیر انجمنهای علمی دانشگاه انتخاب که در همین راستا طرح برگزاری همایش نهضت نرم‌افزاری و تولید علم و دبیرخانه طلبه دانشجویی نهضت نرم‌افزاری پایه‌گذاری گردید. چندین سال به عنوان مسئول دبیرخانه و طرح و برنامه ستاد کنگره شهدای روحانی سراسر کشور مشغول به فعالیت بودم که در کنار این فعالیتها از تبلیغ و تدریس در مناطق مختلف نیز غافل نبودم. در حال حاضر از محققین مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی هستم که با فعال شدن مجمع عالی حکمت اسلامی به عنوان مدیر اجرایی مجمع عالی انتخاب شدم. در حین فعالیت در دانشگاه دو ماهنامه علمی دانشجویی "نسل بعد "را راه‌اندازی نمودیم. همچنین در خلال برگزاری یادواره‌ها، نشریه خبری اجتماعی دیگری نیز راه اندازی گردید. هم اکنون مشغول تدریس درس انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا  می باشم. در حال حاضر علاوه بر فعالیتهای اجرایی به امور پژوهش و تحقیق به ویژه در حوزه علوم قرآنی مشغول می‌باشم ضمن اینکه خبرنامه داخلی حکمت اسلامی نیز زیر نظر حقیر منتشر می شود و نگارش سرمقاله کلیه شماره ها را تاکنون بر عهده داشته ام.